Видео и Телевизионни Системи:

  • Цялостно изграждане и автоматизация на телевизионни студиа.
  • 'Live Playout/Titlebox' системи с възможности за UHD.
  • Многоканални клауд базирани 'Playout' системи.
  • Видео транскодинг системи.
  • Медия инджест и мениджмът системи.
  • Асемблиране на системи за видео монтаж.
  • Асемблиране на графични станции от висок клас.
  • Други
  • Donwload Application Manager
  • Download MySQL 5.7.35 Server Community