Видео и Телевизионни Системи:

 • Цялостно изграждане и автоматизация на телевизионни студиа.
 • 'Live Playout/Titlebox' системи с възможности за UHD.
 • Многоканални клауд базирани 'Playout' системи.
 • Видео транскодинг системи.
 • Медия инджест и мениджмът системи.
 • Асемблиране на системи за видео монтаж.
 • Асемблиране на графични станции от висок клас.
 • Други
 • Donwload Application Manager
 • Download MySQL 5.7.35 Server Community
 • Download Video Engine